October 25, 2009 2:06 AM

 

จำนวนผู้เข้าชมที่ผ่านมา

penis extensions


 ยินดีต้อนรับสู่ Accountant-thai เว็บไซต์!

        เราคือทีมงานผู้้ให้บริการจัดทำบัญชี ครบวงจรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี อย่างถูกต้อง ตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยทีมงานคนรุ่นใหม่
ที่มีประสบการณ์ตรงที่ หลากหลายทั้งในวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้เป็นทางเลือกที่สะดวก
นำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลา งานทุกชิ้นงานมีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้

        การจัดส่งสามารถจัดส่งข้อมูลได้ทั้งทาง ไปรษณีย์ คนส่งเอกสาร หรือ แม้กระทั่ง ทางอินเตอร์เน็ท ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกตรวจสอบ และเพื่อให้เ็ป็น ข้อมูลพื้นฐานทางบัญชีเพื่อใชัประกอบการตัดสินใจใน
การบริหาร ทางเราขอเสนอบริการรับจัดทำบัญชีครบวงจร

        โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากและกังวลใจในเรื่องระบบ
บัญชีภาษีอีกต่อไป

 
               
บริการของเรา

- รับจัดทำบัญชี พร้อมตรวจสอบบัญชีครบวงจร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนประกันสังคม
- รับจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง สำหรับคณะบุคคล  ร้านค้า ขอลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า   จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -รับจดเลิกบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด และการชำระบัญชี ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ทั้งที่กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจ และกรมสรรพากร) คำนวณภาษี ยื่นภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง ยื่นประกันสังคม
  - จัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และ งบทดลอง แสดงงบกำไร(ขาดทุน)รายเดือน เพื่อใช้วิเคระห์งบการเงิน
- จัดทำเงินเดือน (Payroll)
- รับบริการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30, รายเดือน
- รับบริการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม รายเดือน
- รับบริการแนะนำให้คำปรึกษา การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50,51
- ให้คำแนะนำในการจัดระบบการทำบัญชี อย่างง่าย
- เป็นนักบัญชีที่ถูกต้อง มีหมายเลขนักบัญชี ให้การรับรองจากกรมสรรพากร
- ไม่มีเก็บค่าบริการอื่นๆ อีกในระหว่างปีบัญชี
- ปลายปีจัดหาผู้ตรวจสอบ ให้เลือกใช้บริการหลายระดับ
- มีรายชื่อลูกค้าอ้างอิง สอบถามผลงานได้
- ระบบที่จัดทำใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลตามมาตราฐานของกรมสรรพากรกำหนด

 
Promotion !
(c) comteche.com
  รับทำบัญชี

เริ่มต้นที่ 1,500 บาท (รวมรับส่งเอกสาร + ยื่นภาษีและประกันสังคม + ปิดงบให้ทุกเดือน) อำนวยความสะดวกด้านบัญชีครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี

(c) comteche.com
ตรวจสอบบัญชี

บริการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เริ่มต้นที่ 4,500 บาท

(c) comteche.com
จดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 4,500 บาท (FREE จด vat + เลขประจำตัวผู้เสียภาษี + ทำบัญชี 1 เดือนแรก)
จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3,000 บาท (FREE จด vat + เลขประจำตัวผู้เสียภาษี + ทำบัญชี 1 เดือนแรก)
จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล 500 บาท
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ที่อยู่, กรรมการ, อำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, ผู้ถือหุ้น, ฯลฯ 2,000 บาท
จดทะเบียนขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 500 บาท
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท


2004.© All rights reserved.    │   Home   │   Privacy Policiy   │   Email   │    Design:  www.accountant-thai.com 

 

Comsys Network Ltd., Part Tel.0-81253-9354,Mobile 0-89980-2397
51/111 ซ.กรุงเทพฯ-นนท์44 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800